Optimizacija procesov in operativna odličnost

Z optimizacijo procesov, spodbujanjem izvršnosti in dvigom produktivnosti vam pomagamo dosegati operativno odličnost.

Izvajamo storitve celovitega procesnega inženiringa, s katerim pomagamo podjetjem dosegati novo stopnjo operativne odličnosti. Z dvigom učinkovitosti ter kakovosti poslovanja vašega podjetja vam pomagamo do večje dobičkonosnosti in lažjega vodenja ekip.

Pri tem uporabljamo dve metodi, in sicer vitko poslovanje (»lean«) in upravljanje poslovnih procesov (»BMP – Business Process Management«). V sklopu optimizacije poslovanja smo razvili tudi lastno metodologijo ocene delovanja in učinkovitosti poslovnih funkcij.

Uporabljamo mednarodne standarde (kot so: ISO, COBIT, BPMN in druge), ter agilnih metodologij (Agile, SCRUM, lean). Pri tem uporabljamo informacijsko tehnologijo in orodja, ki pomagajo na agilen, transparenten in izvršen način doseči želene procese (tedenski sprinti, Kanban pregled dela, monitoring napredka, izračun učinka na poslovanje).

ZAKAJ OPTIMIZACIJA PROCESOV?

Optimizacija ter modeliranje poslovnih procesov predstavlja pozitivni učinek na operativno odličnost organizacije, kar se neposredno odraža v obliki dviga kakovosti poslovanja, višjih prihrankov virov (angl. »resources«) ter hitrejšega izvajanja poslovnih operacij.

Posredno pa predstavlja tudi višjo agilnost organizacije, dvig produktivnosti posameznikov, ekip in podjetja kot celote, prav tako pa pozitivno vpliva na zadovoljstvo naročnikov in zaposlenih.

Rezultat optimizacije ter standardizacije poslovanja pa se odraža tudi v doseganju večje kakovosti in dodane vrednosti. Ključni učinki optimizacije procesov, modeliranja in procesnega inženiringa:

 • Povečanje produktivnosti.
 • Odprava ozkih grl in nepotrebnih procesov.
 • Dvig kakovosti.
 • Prihranek virov (angl. »resources«).
 • Meritev (KPI) izvajanja procesov ter procesnih aktivnosti.
 • Povečanje odgovornosti z določitvijo nosilcev procesov.
 • Zmanjšanje napak in povečanje kakovosti.
 • Boljše timsko delo in poslovna kultura.
 • Podlaga za uvedbo projektnega vodenja in poslovne inteligence.

POSLOVNE FUNKCIJE IN OPTIMIZACIJA PROCESOV

Optimizacijo procesov izvajamo na področju glavnih poslovnih funkcij ter osrednji dejavnosti podjetja. Ne delujemo pa na področju optimizacije proizvodnih procesov. V sklopu popisa procesov izvedemo tudi »benchmark« analizo poslovnih funkcij, s katero identificiramo dodatna področja za možnosti optimizacije. Optimizacijo poslovnih procesov izvajamo na naslednjih poslovnih funkcijah:

 • Osrednja dejavnost podjetja (angl. »core business«),
 • projektna pisarna / Operativno poslovanje / Vodenje oddelkov,
 • administracija,
 • finance,
 • marketing in digitalni marketing,
 • prodaja,
 • kadrovanje / HR.

Rezultat dela je ocena poslovnih funkcij s popisom procesov ter s predlogi za možnost še večje profesionalizacije poslovnih funkcij ter optimizacije posameznih poslovnih procesov.

NAČIN IZVAJANJA IN METODOLOGIJA OPTIMIZACIJE PROCESOV

Vsak projekt optimizacije in prenove poslovnih procesov zahteva individualno obravnavo. Vsaki prenovi se temeljito posvetimo, kar zahteva individualno obravnavo, ki se začne z:

 • operativno analizo organizacije, ki temelji na interno razviti metodologiji skozi skrbno moderirane delavnice in intervjuje;
 • poslovno strategijo optimizacije in prenove poslovnih procesov, ki je posledica analize in izhodišče za optimizacijo posameznih procesov, ter procesnih skupin. Poslovna strategija tudi oriše ključne procese, ki bi jih bilo treba prioritetno nasloviti.

Po izvedeni strategiji, optimizaciji in prenovi poslovnih procesov sledijo številne faze, ki so skupne večini projektov in si sledijo v sosledju: definicija poslovnega procesa, modeliranje, simulacija, implementacija, izvajanje procesa, nadzorovanje in kontinuirana optimizacija.

Optimizacija procesov

ANALITIČNI PRISTOP IN NAJBOLJŠE PRAKSE

Ekipa Inhouse Consultinga s svojo strokovnostjo in lastno metodologijo zagotovi ter opolnomoči kakovostno izvajanje posameznih faz optimizacije procesov. Te so individualno prilagojene na posamezno organizacijo ter tako pripeljejo do uspešne optimizacije in prenove poslovnih učinkov znotraj obravnavane organizacije.

Z namenom, da lahko zagotovimo uspešne rezultate in pozitivni učinek na poslovanje organizacije, namenjamo ključni poudarek analitičnemu delu, ki ga opravi naša ekipa strokovnjakov (analiza dokumentov, benchmark analiza ipd., simulacije), individualne in skupinske intervjuje ter skupinske delavnice v sklopu prenove in implementacije novih procesov.

Izvajana so redna koordinacijska srečanja, predstavitve ugotovitev, postopna implementacija procesov ter ugotavljanje učinkov novih procesov na podlagi merjenja ter neposrednih povratnih informacij.

Pri vseh projektih optimizacije in prenove poslovnih procesov smo osredotočeni na razvoj vitkih in agilnih poslovnih procesov in tako neposredno vplivamo na višjo agilnost organizacije. Pri delu sledimo smernicam:

 • »mura« – Standardizacija in kakovost,
 • »muri« – Skrajšanje časa, brez prekinitev,
 • »muda« – Odprava odvečnega in izgub, simplifikacija,
 • kaizen – Neprestano izboljševanje,
 • znižanje stroškov,
 • hitrejši odziv na nepričakovane situacije v poslu (ekonomske situacije, kriza, nepričakovani izpad dobavitelja …)

DIGITALIZACIJA PROCESOV

Prenova poslovnih procesov je praviloma tudi temelj za digitalizacijo teh. Organizacije z digitalizacijo opolnomočijo njihovo operativnost in še dodatno povečajo pozitivni učinek na organizacijo.

Naročnikom pomagamo postaviti dobre temelje za digitalizacijo posameznih funkcij podjetja in/ali obravnavanih procesnih skupin. Naročnike tudi opolnomočimo pri projektih digitalizacije ter vpeljavi novih digitalnih orodij in programskih rešitev.

Primeri področij za digitalizacijo / implementacijo novih rešitev, kjer z našo dodano vrednostjo opolnomočimo naše naročnike:

 • Projektno vodenje – Jira / Confluence …
 • Prodaja – Salesforce, HubSpot, Pipedrive …
 • Marketing – Mailchimp, Active Campaign, Marketo, Google Analytics, Google Data Studio, Databox …
 • Kadri – HRM, Monday …
 • Izvedba RPA (»robotic process automation«) – robotizacija poslovnih procesov.

REZERVIRAJTE SI BREZPLAČEN POSVET

Se pripravljate na povečanje agilnosti svoje organizacije? Si želite optimizirati stroške, ali povečali svojo dodano vrednost in pustili pozitivni vpliv na svojega končnega kupca?

 

Se pripravljate na vpeljavo novih programskih rešitev in želite postaviti dobre temelje? Spoznajmo se na osebnem sestanku in preučimo možnosti sodelovanja ter skupne sinergije.