Politika varovanja zaupnih informacij

Zavezanost zaupanju

V podjetju nam je izjemno pomembno skrbno ravnanjez občutljivimi informacijami vseh naših strank in partnerjev ter drugih, s katerimi sodelujemo. To odražajo tudi naše vrednote, saj nam je po pomembnosti na prvem mestu integriteta in zaupanje.

Anonimnost in reference

Vse naše stranke so strogo anonimne, prav tako kot vse prejete informacije, izvedene storitve ter celotna vsebina sestankov. Anonimnost je zagotovljena, ne glede na področje in obseg storitev ter fazo rasti podjetja.

Glede na to, da smo ponosni na svojestranke ter delujemo po načelu dolgoročnega sodelovanja, naše stranke z veseljem objavimo med referencami – vendar zgolj po predhodnem dovoljenju in soglasju.

Zbiranje informacij in baza podatkov

Informacije o svojih strankah zbiramo pospletnih obrazcih za povpraševanja, e-mesečnika in alarma za razpise ter drugih kanalih. To omogoča, da prostovoljno stopite v stik z nami ter prejmete ponudbo, ki je pisana glede na vaše potrebe.

Ob sprejetju ponudbe in podpisu pogodbe zberemo dogovorjene informacije, na podlagi katerih lahko kakovostno izvedemo poslovne storitve. Vse prejete informacije, dokumenti in vsebina sestankov se strogo obravnavajo kot zaupne informacije.

Z informacijami in bazo podatkov ravnamo v skladu s predpisi in zakoni.

Uporaba informacij

Z zbranimi informacijami ravnamo v skladu s tem, da izvedemo storitev na najvišji možniravni. To pomeni, da informacije prejme strokovnjak, ki je najbolj usposobljen za izvedbo storitve.

V nekaterih primerih so to zaposleni v podjetju, v drugih primerih pogodbeni sodelavci ali partnerji. Vsi, ki imajo dostop do informacij, imajo z našim podjetjem podpisan Sporazum o varovanju poslovnih skrivnosti, prav tako pa sodelujemo zgolj s strokovnjaki, ki delijo enake vrednote kot mi (zaupanje na prvem mestu).

Vaših osebnih podatkov, informacij in dokumentov nikoli ne prepošiljamonobeni tretji osebi.

Varovanje informacij

Na vseh ravneh podjetja smo strogo zavezani k zagotavljanju varovanja informacij. Naj omenimo nekaj takšnih ukrepov:

  • pred vzpostavitvijo poslovnega odnosa se o zaupnosti informacij pogovorimo z vsako stranko ter tudi zapišemo in upoštevamo želje strank;
  • vsi naši zaposleni, pogodbeni sodelavci in partnerji, imajo podpisan strog Sporazum o varovanju poslovnih podatkov;
  • uporabljamo najsodobnejšo programsko in strojno opremo, ki zagotavlja najvišjo stopnjo varnosti.

Sporazum o varovanju poslovnih skrivnosti

Če stranka želi z nami podpisati Sporazum o varovanju poslovnih skrivnosti, dokument brez težavpodpišemo. Za ta namen smo pripravili primer takšnega sporazuma.

Če ima stranka svojo obliko dokumenta, za kateregaželi, da ga podpišemo, nas mora o tem obvestiti prej in nam dokument pred ostalimi informacijami ali srečanjem tudi poslati v predogled.

Sprememba ali izbris informacij

Če želite sporočiti spremembo informacij, ali da vaš stikizbrišemo iz baze e-mesečnika, nas pokličite ali nam pošljite elektronsko sporočilo.

Kontakt

Če imate kakršna koli vprašanja glede naše politike varovanja osebnih podatkov in informacij, nas vedno lahko pokličete.