Priprava podjetja na gospodarsko krizo

Analitiki napovedujejo, da bomo konec leta 2022 in v letu 2023 v hudi gospodarski krizi. Po strokovni metodologiji preverimo pripravljenost vašega podjetja (finančno, operatovno…) na gospodarska tveganja ter podamo ključna priporočila.

Velik delež analitikov se strinja, da obstaja velika verjetnosti hude gospodarske krize v bližnji prihodnosti. Težave z dobavnimi verigami, ki jih je povzročil COVD-19, vojna v Evropi, energetska ter prehranska draginja, visoka inflacija ter dvigovanje obrestnih mer lahko vodijo v hud gospodarski cunami, tako z vidika stagflacije kot dolžniške krize.

Izkušnje kažejo, da gospodarske krize najboljše preživijo tisti, ki se dobro pripravijo, hitro odzovejo na nove okoliščine in vstopijo v novo resničnost v dobri kondiciji. Z drugimi besedami, predhodna priprava podjetja na gospodarski udarec je ključna, tako za preživetje, kot zmožnost, da se podjetje prilagodi, in iz krize pride še močnejše.

Po strokovni metodologiji preverimo pripravljenost vašega podjetja (finančno, poslovno, operativno …) na gospodarski cunami. Na podlagi analize vam pripravimo ključna priporočila, kje in kako se izboljšati, da boste na krizo kar najbolj pripravljeni. Na podlagi analize lahko že danes začnete pripravljati svoje podjetje, da bo iz gospodarske krize prišlo kot zmagovalno.

Velik delež analitikov se strinja, da obstaja velika verjetnosti hude gospodarske krize v bližnji prihodnosti. Težave z dobavnimi verigami, ki jih je povzročil COVD-19, vojna v Evropi, energetska ter prehranska draginja, visoka inflacija ter dvigovanje obrestnih mer lahko vodijo v hud gospodarski cunami, tako z vidika stagflacije kot dolžniške krize.

Izkušnje kažejo, da gospodarske krize najboljše preživijo tisti, ki se dobro pripravijo, hitro odzovejo na nove okoliščine in vstopijo v novo resničnost v dobri kondiciji. Z drugimi besedami, predhodna priprava podjetja na gospodarski udarec je ključna, tako za preživetje, kot zmožnost, da se podjetje prilagodi, in iz krize pride še močnejše.

Po strokovni metodologiji preverimo pripravljenost vašega podjetja (finančno, poslovno, operativno …) na gospodarski cunami. Na podlagi analize vam pripravimo ključna priporočila, kje in kako se izboljšati, da boste na krizo kar najbolj pripravljeni. Na podlagi analize lahko že danes začnete pripravljati svoje podjetje, da bo iz gospodarske krize prišlo kot zmagovalno.

V sklopu kontrolnega pregleda analiziramo dejavnike, kot so:

PANOGA IN STRATEGIJA

 • Izpostavljenost panoge novim gospodarskim pogojem.
 • Dobre prakse prilagajanja drugih podjetij na gospodarsko krizo v panogi.
 • Priložnosti v panogi, ki bodo posledica gospodarske krize.
 • Zmožnost podjetja prilagajanja novim okoliščinam.

MARKETING IN PRODAJA

 • Analiza strank in možne strategije zadržanja ključnih strank.
 • Cenovna občutljivost strank in možnost politike popustov.
 • Možnost naslavljanja novih tržnih segmentov.
 • Priložnosti na podlagi digitalizacije marketinga in prodaje ter odprtja novih prodajnih poti.
 • Možnosti optimizacije marketinških ter prodajnih stroškov.

KADRI IN STORITVE

 • Kadrovska struktura in možnosti optimizacije stroškov dela (nižanje plač, odpuščanje …)
 • Analiza zunanjih storitev in možnosti zmanjšanja (popusti …)
 • Možnosti prilagoditve sistema nagrajevanja glede na krizne cilje.

NABAVA IN DEJAVNOST

 • Analiza stanja vaše dobavne in vrednostne verige (ang. »Value and supply chain«).
 • Stanje in optimizacija zalog, blagovnih rezerv.
 • Stanje kakovosti.
 • Potek naročil.

FINANČNO POSLOVANJE

 • Finančno zdravje podjetja (kapitalske rezerve, dobičkonosnost podjetja, likvidnost …)
 • Možnost optimizacije obratnih sredstev (odprodaja zalog, podaljšanje rokov plačila …)
 • Optimizacija drugih stroškov poslovanja poleg dela in storitev (najemnina, poslovne poti, programska oprema …)
 • Možnosti pridobitve premostitvenega financiranja.
 • Možnosti koriščenja državnih subvencij.

Podrobno analiziramo tudi druge poslovne funkcije ter dejavnike, ki so ključni za soočanje z gospodarsko krizo. Po potrebi lahko pripravimo tudi več scenarijev (»stress test«), kakšne so možnosti prilagoditve podjetja, če prodaja (ali kakšen drug parameter) upade za določene odstotke.

Za več informacij nam pošljite povpraševanje preko spodnjega obrazca ali nam pišite na:

info@inhouse-consulting.si.