Strateška digitalizacija prodaje

Povečamo obrate vašega motorja rasti ter hitrost pridobivanja novih kupcev z digitalizacijo prodajnih in marketinških procesov. Digitalizacija prodaje je ključ do hitre rasti podjetja.

Vsako uspešno podjetje ima močan motor rasti – prodajno-marketinško funkcijo podjetja, ki neprestano generira nove stranke ali pa vzdržuje obstoječe skozi poprodajne aktivnosti, ter tako generira  prodajo. Digitalizacija prodaje je pri tem ključna za močan motor rasti. 

V zadnjih letih se namreč način izvajanja prodaje in marketinga močno spreminja. Na voljo je vedno več informacij o potencialnih kupcih, kupci pa informacij kot kadarkoli o produktu ali storitvi, ki ga kupujejo. Prav tako smo priča številnim novim orodjem in programskim rešitvam, ki lahko podpirajo vaše prodajalce pri izvajanju prodajnih aktivnosti.

Podjetjem pomagamo prepoznati nove priložnosti za višjo prodajno učinkovitost z uporabo novih tehnologij in pri vpeljavi novih orodij za vašo prodaj. Prav tako izvajamo sistematizacijo oddelka marketinga, prodaje in razvoja poslovanja, ter povezavo sinergij med posameznimi funkcijami. Izvajamo sinhrono optimizacijo procesov na teh poslovnih funkcijah, z namenom skokovitega pozitivnega vpliva na vašo prodajo.

Digitalizacija prodaje in sistematizacija prodajnih procesov obsega:

 • Izvajanje delavnic za vaše prodajalce za prepoznavo novih priložnosti 
 • Izvajanje delavnic za prepoznavo digitalnih trendov, ki odpirajo nove prodajne kanale
 • Trening prodajalcev za dvig prodajnega učinka
 • Organizacija strateške prodajne funkcije
 • Izdelava prodajne strategije
 • Implementacija strategije ter dodatna optimizacija
 • Oblikovanje ciljev in planiranje prodaje
 • Vizualizacija KPI in podpora pri izvajanju
 • Implementacija novih orodij in rešitev (CRM – Customer Relationship Management, Sales Engagement Platform)

STRATEGIJA PRODAJE, TRENINGI IN IZOBRAŽEVANJA

Za vas pripravimo vrhunske treninge in izobraževanja prodaje, ki so osredotočena na sodobno poslovno okolje in vašega kupca v digitalnem svetu. Vse naše izobraževalne aktivnosti so popolnoma prilagojene in razvite vašim potrebam, načinu prodaje in industriji. 

Pred pričetkom se opravi analiza trenutnega stanja prodaje, da lahko program izobraževanja in treningov razvijemo za vaše potrebe. Vsi naše izobraževalne aktivnosti sledijo vrhunskim svetovnim metodologijam za kompleksno prodajo (npr. MEDDIC, SPIN, Challenger, Value selling,…) z osredotočenjem na digitalizacijo in kupca v digitalnem svetu.

Digitalizacija prodaje

STRATEŠKO SVETOVANJE NA PODROČJU PRODJAE

Strateško svetovanje obsega dejavnosti oblikovanja prodajne strategije, prestrukturiranja prodaje, oblikovanje ciljev in KPI-jev, ter spremljanje doseganja rezultatov.

Izvedbo pričnemo z analizo prodaje, prodajnih kanalov, finančnih kazalcev, kupcev,… Na podlagi opravljene analize pripravimo projekcijo trenutnega stanja, ki jo skupaj z ključnimi deležniki (lastniki podjetja, vodstvo, prodajni direktorji) preučimo in skupaj oblikujemo cilje našega angažmaja. Definirajo se ključna področja za izboljšavo, ki so vključena v izdelavo prodajne strategije.

Sledi organizacija interdisciplinarne ekipe, ki je sestavljena iz internih sodelavcev in naših svetovalcev, ki skozi skozi serijo “brainstorming”-ov, analiz, sinteze preteklih izkušenj ter dobrih praks marketinga, prodaje in razvoja posla izdela prodajno strategijo. 

Strategija zajema jasno definirane naslednje elemente:

 • Produktni portfelj
 • Ciljni tržni segmenti
 • Persone
 • Nakupna pot in prodajni lijak
 • Komunikacijski kanali in sporočila
 • Želena celostna izkušnja kupca
 • Metrike uspeha
 • Nagrajevanje
 • Digitalizacija prodaje

Po zapisani strategiji in definiranih ključnih področij za izboljšavo, oblikujemo posamezne projekte in izvedbeno skupino za optimizacijo prodajnih procesov. Tipični projekti vključujejo: 

 • Posodobitev in prilagoditev obstoječe programske opreme v podporo prodajnim procesom (Npr. CRM)
 • Optimizacijo digitalnih kanalov za generiranje “leadov”
 • Prilagoditev KPI-jev
 • Uvedba nagrajevanja
 • Prilagoditev cenovnih politik
 • Odpravo ozkih grl ipd.

Prav tako v tej fazi pomagamo pri agendi za redne tedenske sestanke, nastavitvi sistema spremljanja izvajanja nalog in doseganja KPI-jev. Poskrbimo tudi za ustrezen zajem in vizualizacijo podatkov.

DIGITALIZACIJA PRODAJE

Na podlagi predhodno identificirane prodajne strategije se preučijo možnosti za digitalizacijo in avtomatizacijo prodajnih procesov. Glavne metrike, ki jih zasledujemo v tej fazi vključujejo:

 • Pospeševanje prodaje
 • Razvoj in generiranje novih “lead-ov”
 • Razbremenitev prodajne ekipe z administracijo
 • Izboljšanje poročanja (angl. “reporting”)
 • Izboljšanje integracije vsebinskih procesov med marketinškimi in prodajnimi orodji

Navedene metrike pogosto zasledujemo tudi z uvedba novih orodij in programske opreme (npr. CRM, Sales Engagement Platforme) in avtomatizacijo podpornih prodajnih procesov.