Analiza trga

Izdelujemo profesionalne analize trga in kupcev ter druge analize, ki vam bodo pomagale pri razumevanju trga in pri poslovnem odločanju.

Namen analize je pridobiti ključne informacije in posnetke stanj, ki nam pomagajo pri razumevanju poslovnega okolja in pri poslovnem odločanju ter posledično izboljšajo poslovanje. Poznamo več vrst poslovnih analiz, ki so pomembne pri sprejemanju različnih strateških poslovnih odločitev, še posebej ključna pa je analiza trga in kupcev, ki je sestavni del vsakega poslovnega načrta.

ANALIZA TRGA IN KUPCEV

Namen analize trga in kupcev je predvsem boljše razumevanje trga, ključnih sodelujočih, zakonitosti panoge, prav tako pa kupcev. Namen analize je v strnjenem dokumentu pridobiti vse ključne informacije o ciljnem trgu. Običajno se analiza trga izvede “izza mize”, analiza kupcev pa “izven stavbe” pri tipičnih strankah.

Analiza trga in kupcev običajno zajema:

 • makroekonomski dejavniki (če je treba),
 • velikost trga (TAM / SAM / SOM),
 • rast trga in napovedi rasti,
 • glavne značilnosti trga,
 • potencialne regulacije trga,
 • ravendigitalne zrelosti trga,
 • dobaviteljske verige,
 • ključni konkurenti na trgu in njihove prednosti ter razlike,
 • cenovne strategije,
 • glavne tržne priložnosti,
 • persone kupcev,
 • tipična nakupna pot,
 • izvedba intervjujev in ugotovitev z “earlyevangelisti”.

Vsebina analize trga in kupcev, skupaj z uporabljenimi metodologijami, je prilagojena glede na vsak poslovni primer posebej.

Analiza trga je koristna predvsem, če:

 • potrebujete podlago za izdelavo strategije,
 • vstopate v novo panogo / nov trg,
 • razvijate nov izdelek,
 • širite poslovanje v tujino,
 • želite bolje razumeti kupce ali konkurenco.

DRUGE ANALIZE

Izdelujemo tudi vse druge vrste analiz, in sicer:

 • analizo poslovne ideje in jedrne kompetence (corecompetenceanalysis),
 • analizo PESTLE v povezavi z vašim poslom (PESTLE analysis),
 • analizo konkurence in konkurenčnosti (competitoranalysis),
 • referenčno analizo (benchmarkanalysis),
 • PSPN analizo (SWOT analysis),
 • analizo trendov,
 • analizo Porterjevih 5 silnic (Porter fiveforcesanalysis),
 • analizo stroškov in koristi (costbenefitanalysis),
 • druge vrste analiz (MOST analysis, itn.)