Razvoj vodij

Za dogovorjen čas postanemo del vaše ekipe in skozi coaching prenašamo znanje na vaše vodje. Razvoj voditeljskih kompetenc izvajamo vedno v kombinaciji s svetovalnimi projekti, saj skupno delo na zahtevnih projektih prinese najhitrejši razvoj vodstvenih veščin.

 

Coaching izvajamo na podlagi najboljših praks zapisanih v knjigah, kot so “Trillion Dollar Coach”, “The Five Dysfunctionsof a team” in drugih. Vodjem pomagamo, da najdejo pravo razmerje med usmerjenostjo v odnose in usmerjenostjo v rezultate.

Vašim vodjem pomagamo razviti ključne kompetence in lastnosti, ki veljajo za najboljše svetovne poslovne voditelje (na podlagi Google Oxygen raziskave).

Te usmeritve za vodje so:

 • imej jasno vizijo in strategijo za svoj tim,
 • bodi produktiven in usmerjen k rezultatom,
 • opolnomoči sodelavce in se ne ukvarjaj s podrobnostmi,
 • izražaj skrb za rezultate, uspeh in dobro počutje sodelavcev,
 • bodi dober komunikator in poslušaj svoj tim,
 • pomagaj svojim sodelavcem pri kariernem razvoju,
 • bodi dober coach,
 • imej ključno tehnično znanje, da lahko svetuješ svoji ekipi,

DOBER VODJA = ODNOSI + REZULTATI

Naštete kompetence in lastnosti najboljših vodij pomenijo pravo ravnovesje med usmerjenostjo v odnose in usmerjenostjo k ciljem. Vodja, ki je ravno prav usmerjen k odnosom, gradi zaupanje v ekipi, z vedenji, kot so:

 • pokaže empatijo, vodja prizna svoje slabosti in napake, se zaveda, da je samo človek,
 • komuniciranja namena za dejanji (politika, iskreni nameni),
 • dejansko „delivranje“ tistega, kar kot vodja obljubi,
 • aktivno reševanje težav ekipe,
 • jasen izkaz zanimanja za svoje podrejene,
 • prepoznavanje potencialov in »coachanje« osebe, da te potenciale razvije.

Vodja, ki je ravno prav usmerjen k rezultatom, meri doseganje ciljev in je pri tem zelo dosleden.

To se kaže v:

 • spodbujanju konstruktivnega konflikta, ki vodi do še boljših rešitev,
 • jasno zapisanih delovnih nalogah,
 • jasno pričakovanih standardih za izvedbo nalog (“definitionofwork done”),
 • rednih tedenskih sestankih in pregledu opravljenih nalog,
 • konkretnem merjenju doseženih nalog na podlagi postavljenih standardov.

Na podlagi analize odkrijemo, katera plat je pri vsakem posameznem vodji bolj izrazita ter pripravimo načrt razvoja za šibkejšo stran.

GLAVNE KORISTI COACHINGA

Glavne koristi coachinga za vašo organizacijo:

 • hitrejše in lažje doseganje poslovnih ciljev,
 • povečanje produktivnosti v podjetju,
 • izboljšanje odnosov na vseh ravneh,
 • boljše timsko delo in zadovoljstvo zaposlenih,
 • bolj konstruktivno reševanje konfliktov in manj poslovne drame.

INDIVIDUALNI IN SKUPINSKI PRISTOP

Praktični razvoj voditeljskih kompetenc poteka skozi:

 • Skupinske coachinge, kjer se predstavlja najsodobnejše znanje vodenja.
 • Individualni coaching, kjer se obravnavajo izzivi, prednosti in slabosti vsakega posameznega vodje.
 • Skupno delo na projektu, kjer se obravnavana teorija prenesev prakso.

NAŠE DELAVNICE

Seznam kratkih in učinkovitih delavnic, ki se izvedejo v sklopu vodstvenega coachinga:

 • psihologija vodenja,
 • sodobni koncepti produktivne poslovne komunikacije,
 • strateško razmišljanje in načrtovanje,
 • vitko razvijanje novih produktov (“leanstartup”),
 • agilni menedžment(“agileleadership”),
 • postavljanje in doseganje ciljev,
 • produktivnost in delo od doma.